Anasayfa Hakkımızda Facebook Adresimiz Yemek Listesi Resimlerimiz İletişim
Hakkımızda
   Okulumuz
   Amaçlarımız
   Farkımız
   Temel İlkeler
   Çalışma Prensipleri
»Temel İlkeler

YENİ NESİL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNUN EĞİTİM - ÖĞRETİMDEKİ TEMEL İLKELERİ

Yeni Nesil okul öncesi eğitim kurumu olarak, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
• Çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil, ve psiko - motor  gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak,
• Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek. Çocuklarımıza eşit davranmak , onların çok yönlü gelişimini gözetip, onların bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıcı geliştirici çalışmalar yapmak,
• Çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek,
• Eğitim ortamlarını, çocukların “yaparak, yaşayarak öğrenme”sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
• Eğitim etkinliklerini, çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte sağlamak,
• Okulumuzda eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak
• Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
• Öğrenmeyi, çocuğun kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
• Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit etmek. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate almak,
• Çocuklarımızın kendilerini ifade ederken; Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem vermek,
• Oyunu, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulamak,
• Eğitim programlarımız hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunduğumuz çevrenin özellikleri dikkate almak, ailenin eğitimimize etkin katılımı sağlamak,
• Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencilerimize yararlı alışkanlık ve davranışlar kazandırmak,
• Çocuklarımızın; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
• Çocuğun toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.

Mimar Sinan Mah. Zeytinköy Villaları no:25 Merkez AYDIN
0.256. 212 30 90 - 0.505.796 87 02 (Kurumsal)
yeninesil@aydinyeninesil.com