Anasayfa Hakkımızda Facebook Adresimiz Yemek Listesi Resimlerimiz İletişim
Hakkımızda
   Okulumuz
   Amaçlarımız
   Farkımız
   Temel İlkeler
   Çalışma Prensipleri
»Farkımız

Okulumuzda MOTESSORI eğitimi yöntemini uygulamaktayız. 

 MONTESSORİ EĞİTİM YÖNTEMİNİ uyguladığımız okulumuzda

 DEĞERLER EĞİTİMİ: Yaşayarak öğrenilen, hayatları boyunca işleyecek bir programdır. Çocuklarımızın kazanmasını dilediğimiz değerler: Huzur, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, alçakgönüllülük, hoşgörü, sadelik ve birlikteliktir. Öğrencilerin her bakımdan büyümelerine, gelişmelerine ve seçimlerine yardımcı olarak onların toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamaları için cesaret vermektir.

 İNGİLİZCE:  Okul öncesi eğitiminde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Görsel, işitsel ve yaparak - yaşayarak öğrenmeye dayalı aktivitelerle İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. İngilizce dersleri her gün düzenli olarak işlenir. Projeksiyon sistemiyle hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar, afişler gibi çeşitli materyaller yardımıyla ayrıca kelimeler ve cümle kalıpları, dramatizasyonlar, renkler, şekiller, eşleştirme oyunları ile çocukların eğlenerek öğrenmelerine zemin hazırlanır.

 AKIL OYUNLARI: Farklı materyaller ve yönergelerle çocukların görsel algı, dengede tutma, dikkat, odaklanma - konsantrasyon, hayal güçlerini, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

 BEDEN EĞİTİMİ :Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar. Çocuğa okul öncesi dönemde verilecek olan sistemli ve programlı bir hareket eğitimi, ona sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracaktır.

 MODERN DANS : bir yandan çocuklarımızı günlük hayattaki monoton kurgulardan kurtarırken, diğer yandan ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Modern dans etkinliklerinde sayı ve ritim ile başlayan eğitim süreci basit adım ve figürlerle devam eder. Son aşamada çocuklar artık ritimlerle uyumlu, bedensel farkındalığı yüksek, özgüven taşıyan ve yansıtan hareketler kazanırlar.

 HALK OYUNLARI: Halk oyunları, insanlarımızın yaşantısını, karakterini ve iç alemlerini, örf ve adetlerini, doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirten, ruhsal, kültürel ve sanatsal özelliğini içinde barındıran en zengin kültür değerlerimizdir. Halk oyunları derslerinde, çocukların müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitilmelerini, sanatla küçük yaşta tanışmalarını, disiplinli yaşam tarzına uyum sağlamalarını, el ve kol koordinasyonlarının sağlanmasını, dikkatlerini belli bir noktaya toplayabilme kabiliyetlerinin gelişmesini, özgüven kazanmalarını sağlıyor.

 GÖRSEL SANATLAR: Öğrencilerimiz algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemleri ile katıldığı süreç içinde; dersimizde önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlar, hayal eder, düşünür, kişiselleştirir, hayallerini zihinde resmeder ve konu hakkında düşüncelerini paylaşır.

 MÜZİK

(ORFF EĞİTİMİ): Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. çocuklarda hem ritim duygusunu hem de ezgi kavramını geliştirir, oyun içinde müzik gelişimini sağlar.

PRESCHOOL PRODİGİES : Erken öğrenme çağında enternasyonel müzik anlayışıyla tanışma, İngilizceyi müzik alanında da kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirme, PsP DeskBellerin kusursuz tınıları ve PsP'nin sistematik bir biçimde ilerleyen eğlenceli yapısı ile bütüncül bir müzik ve nota eğitimi imkanı sunuyor. 

(PİANO) : Piano okul öncesi dönemde bireyin Vücut Koordinasyonunu Geliştirir, Konsantrasyon Süresini Arttırır, İşitsel ve Sözel Beceriler Geliştirir, Hızlı Okuma Becerisi Kazandırır, Dil ve Müzik Bağlantısı sağlar,  Sayısal Zekayı Geliştirir, Çalışma Disiplini Verir,  Hafızayı Geliştirir, Soyutlama Yeteneği Geliştirir, Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir. Piyano ve IQ arasındaki bağlantı oldukça çarpıcı!  Okul öncesi çağlarından itibaren piyano dersi alan çocukların IQ'ları %50 oranında artıyor.

 PROJELERİMİZ

 ECO SCHOOL PROJESİ : Okulumuzda 3 yıldır uygulanan Uluslararası bir proje olan Eko Okul uygulamalarımızdan geçtiğimiz yıl geridönüşüm ve atıklar konusunu işleyip kazandırırken bu yıl da “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK” konusuna devam ediyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık çalışma sürecimizde yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Ayrıca; bu yılda çalışmalarımız devam etmektedir.

 BU BENİM KİTABIM PROJESİ: Okuma bilincini geliştirmek, eğitimcilere ve velilere model sunmak, okuma alışkanlığı ile ilgili çalışmalarını planlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Bu Benim Kitabım” adlı projesini okulumzda başlattık. okulöncesi öğrencilerinin her birine özgü hazırlanan kitap çantası kullanılarak, okuma bilincinin yanında benlik saygısı ve özgüven kazandırılması hedefleniyor.


*     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanı kurucularımız

*     Okul Öncesi eğitimi alanında uzman öğretmenlerimiz
* Okul öncesi dönemine yönelik hazırlanmış uygun eğitim programlarımız
* Alanında uzman öğretmenlerce verilecek
satranç, bilgisayar, İngilizce, folklor, drama, spor, müzik , resim, masa tenisi , halk oyunları ve hobi derslerimiz,
* Çocukların kişisel farklılıklarını ilgilerini, zihinsel ve sosyal gelişim düzeylerini profesyonel ölçme araçları ile test edecek periyodik kontrolleri yapılacak ve aylık anne – baba eğitimi  destek verecek seminerlerimiz. *
 Çocuk beslenmesi uzmanı tarafından hazırlanmış yemek listemiz
* Sinema ve tiyatro günlerimiz
* Güvenli ulaşım için hostesimizle servis imkânımız,
* Bahçe alanımız ile çocukları dört duvar arasından kurtarmanın mutluluğu içerisinde, etkinliklerimizi açık havada yapmanın zevkini doyasıya yaşayacağız.

 
Mimar Sinan Mah. Zeytinköy Villaları no:25 Merkez AYDIN
0.256. 212 30 90 - 0.505.796 87 02 (Kurumsal)
yeninesil@aydinyeninesil.com